• Tổng đài: 0288.882.1199
  Khu vực: Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Được thiết kế để đáp ứng những thách thức đa dạng của doanh nghiệp, phần mềm này không chỉ là công cụ quản lý mà còn là đối tác chiến lược của sự thành công. Tận hưởng sức mạnh của tính linh hoạt đa nền tảng, hiệu quả quản lý đơn hàng và tồn kho, cùng với khả năng phân tích số liệu chi tiết giúp bạn ra những quyết định chiến lược. Đối tác đáng tin cậy của sự phát triển doanh nghiệp - hãy khám phá sự tiện lợi và mạnh mẽ ngay hôm nay!

Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ TỒN KHO

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ TỒN KHO
 • Theo dõi đơn đặt hàng từ khâu đặt hàng cho đến quá trình giao hàng

 • Ghi lại mọi bước di chuyển của đơn hàng để theo dõi hiệu suất và thời gian giao hàng

 • Tối ưu hóa quy trình đặt hàng, giảm thời gian xử lý đơn đặt hàng và tăng hiệu suất nhân viên

 • Tổ chức dữ liệu tồn kho một cách hiệu quả, đảm bảo thông tin tồn kho được cập nhật đầy đủ và chính xác

 • Theo dõi mức tồn kho để có cái nhìn toàn diện về tình trạng hiện tại và dự đoán nhu cầu. Cảnh báo về rủi ro hết hàng hoặc sự tích tụ tồn kho không cần thiết

THEO DÕI HIỆU SUẤT KÊNH PHÂN PHỐI

THEO DÕI HIỆU SUẤT KÊNH PHÂN PHỐI
 • Phân tích dữ liệu kênh phân phối

 • Theo dõi hiệu suất doanh số, lợi nhuận và các yếu tố khác của từng kênh phân phối

 • Xác định được yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của từng kênh, bao gồm cả chiến lược tiếp thị và tương tác khách hàng

 • Tạo báo cáo tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đặt biệt của từng doanh nghiệp

 • Báo cáo theo chu kỳ hiệu suất các kênh phân phối, theo dõi sự thay đổi theo thời gian

 • Xác định xu hướng thị trường, dự báo sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

 • Ưu tiên kênh phân phối hiệu quả nhất

QUẢN LÝ ĐỐI TÁC VÀ HỢP ĐỒNG

QUẢN LÝ ĐỐI TÁC VÀ HỢP ĐỒNG
 • Lưu trữ thông tin đối tác chi tiết và đầy đủ

 • Theo dõi lịch sử giao dịch và tương tác để theo dõi mối quan hệ, hiểu rõ hơn về hành vi và lịch sử hợp tác để đưa ra quyết định thông minh

 • Quản lý và lưu hợp đồng

 • Cho phép người dùng ghi chú và tương tác trực tiếp trong hồ sơ đối tác

 • Theo dõi thay đổi và cập nhật quan trọng trong hồ sơ đối tác và hợp đồng

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
 • Báo cáo chi tiết về doanh số bán hàng theo thời gian, sản phẩm và kênh phân phối

 • Phân tích lợi nhuận theo sản phẩm, dự án hoặc đối tác cụ thể

 • Xác định đặc điểm chung của khách hàng và tập trung chiến lược quảng cáo, tiếp thị

 • Đánh giá hiệu suất của từng kênh phân phối dựa trên dữ liệu chi tiết

 • Phân tích dữ liệu để phát hiện cơ hội mới và giảm rủi ro trong chiến lược phân phối