• Tổng đài: 0288.882.1199
    Khu vực: Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ

 

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SEN VÀNG
- Địa chỉ: 1191/19/3B Lê Văn Lương, Ấp 2, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Văn phòng chính: Lầu 2, số 22 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: 0288 882 1199
- Email: hotro@senvangsolutions.com

 

II. ĐỊNH NGHĨA
" Dịch vụ" - Dịch vụ cung cấp là giải pháp phần mềm chuyên dụng cho nhiều lĩnh vực, phần mềm quản lý bán hàng POS, CRM, ERP, Website, Mobile APP,...
" Nội dung" - Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video,...
" Tài khoản" - Thông tin đăng nhập được đăng ký để sử dụng các dịch vụ
" Người sử dụng" - Là người đăng ký, tạo tài khoản, sử dụng các dịch vụ của GOLDEN LOTUS
" GOLDEN LOTUS" - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SEN VÀNG
" Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của Người sử dụng hoặc của GOLDEN LOTUS
" Tính năng" - Tính năng hiện có và đang được cung cấp sử dụng

 

III. CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

3.1. Việc sử dụng các dịch vụ của GOLDEN LOTUS đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện quy định trong tài liệu này.

3.2. GOLDEN LOTUS có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh điều khoản và điều kiện này mà không càn báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

 

IV. PHẠM VI DỊCH VỤ

4.1. Dịch vụ của GOLDEN LOTUS bao gồm các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, CRM, ERP, Website, Mobile APP,... được cung cấp theo các điều khoản quy định tại hợp đồng cụ thể giữa GOLDEN LOTUS và khách hàng.

4.2. Người Sử Dụng cam kết sử dụng dịch vụ chỉ cho mục đích hợp pháp và theo các hướng dẫn và hạn chế được quy định trong tài liệu hướng dẫn và tài liệu kỹ thuật cung cấp bởi GOLDEN LOTUS.

4.3. Mọi dịch vụ được GOLDEN LOTUS cung cấp cho Người Sử Dụng đều phải tuân theo các quy định và điều kiện trong Điều Khoản Dịch Vụ này. GOLDEN LOTUS giữ lại mọi quyền liên quan đến dịch vụ, trừ những quyền được cung cấp một cách rõ ràng trong Điều Khoản Dịch Vụ.

4.4. Bất kỳ tập lệnh, hoặc mã nguồn, liên kết đến hoặc được tham chiếu từ Dịch Vụ đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là sở hữu của chúng, không phải bởi GOLDEN LOTUS. Bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện được xác định bởi các bên thứ ba liên quan đến tập lệnh hoặc mã nguồn này.

 

V. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

5.1. GOLDEN LOTUS coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, GOLDEN LOTUS đã cung cấp CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (https://goldenpos.vn/chinh-sach-bao-mat.html) để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của GOLDEN LOTUS. Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin liên quan, Người Sử Dụng:

- Cho phép GOLDEN LOTUS thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân và thông tin Người Sử Dụng như được quy định trong CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

- Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung giữa Người Sử Dụng và GOLDEN LOTUS.

- Không tiết lộ (trược tiếp hay gián tiếp) các thông tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5.2. Trong trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ ("Bên Nhận Thông Tin"), Bên Nhận Thông Tin đồng ý rằng:

- Tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó.

- Bên Nhận Thông Tin cho phép Người Sử Dụng, là chủ sở hữu của thông tin cá nhân được Bên Nhận Thông Tin thu thập ("Bên Tiết Lộ Thông Tin"), có quyền xóa bỏ thông tin của họ khỏi cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin.

- Bên Nhận Thông Tin sẽ cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, theo đúng hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

 

VI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

6.1. GOLDEN LOTUS xác nhận và bảo vệ mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ của GOLDEN LOTUS. Những quyền này thuộc sở hữu của GOLDEN LOTUS và/hoặc các bên cấp phép của GOLDEN LOTUS.

6.2. Bạn không được phép sao chép dịch vụ của GOLDEN LOTUS mà không có sự cho phép bằng văn bản. Mọi quyền sao chép đều được bảo vệ và quản lý chặt chẽ.

6.3. Việc sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng dịch vụ yêu cầu sự đồng ý của GOLDEN LOTUS, đảm bảo rằng quyền lợi của GOLDEN LOTUS được bảo vệ và giữ vững.

6.4. Bằng cách sử dụng dịch vụ của GOLDEN LOTUS, bạn chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản liên quan đến sở hữu trí tuệ.

6.5. GOLDEN LOTUS cam kết bảo vệ quyền lợi của mình và các bên liên quan thông qua việc giữ vững quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện biện pháp pháp lý khi cần thiết.

6.6. Mọi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ sẽ được xem xét và đối phó một cách nghiêm túc, bao gồm cả các biện pháp pháp lý cần thiết.

6.7. GOLDEN LOTUS cho phép kết nối từ trang web Người Sử Dụng đến phần mềm, Dịch Vụ của GOLDEN LOTUS. GOLDEN LOTUS có quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ mà không cần báo trước.

6.8. GOLDEN LOTUS chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, trang thiết bị và dữ liệu,... của Người Sử Dụng vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của GOLDEN LOTUS.

6.9. GOLDEN LOTUS cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin,... của bên thứ ba có liên kết với dịch vụ của GOLDEN LOTUS.

 .

VII. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

7.1. Đăng ký và Quản lý Tài Khoản: Để sử dụng các dịch vụ từ GOLDEN LOTUS, người dùng cần đăng ký một Tài Khoản bằng cách chọn một Tên Đăng Nhập duy nhất và cung cấp thông tin cá nhân yêu cầu. GOLDEN LOTUS có quyền đỉnh chỉ hoặc xóa Tài Khoản nếu Tên Đăng Nhập được xem là không phù hợp theo quyền quyết định của chúng tôi.

7.2. Quản lý Tài Khoản liên quan đến hợp tác và mối liên hệ: Tài khoản cũng có thể được sử dụng để truy cập các tính năng hợp tác và mối liên hệ nhưng GOLDEN LOTUS không chịu trách nhiệm về nội dung tính năng bảo mật hoặc chính sách riêng của các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác. Các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của những đối tác này vẫn áp dụng khi sử dụng các tính năng hợp tác và mối liên hệ.

7.3. Quyền và trách nhiệm của người dùng: Bảo mật Tên Đăng Nhập và mật khẩu là trách nhiệm cá nhân của Người Sử Dụng. Đảm bảo duy trì tính bảo mật này bằng cách đăng xuất sau mỗi phiên làm việc và thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ sự sử dụng trái phép nào. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đầy đủ về mọi hoạt động dưới Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động đó không phải do bạn thực hiện.

7.4. Xóa tài khoản: GOLDEN LOTUS có quyền xóa Tài khoản ngay lập tức với nhiều lý do khác nhau, bao gồm vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ. Việc xóa Tài khoản không giải phóng Người Sử Dụng khỏi trách nhiệm về các giao dịch chưa hoàn tất hay vận chuyển hàng hóa.

7.5. Yêu cầu xóa tài khoản: Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản thông qua văn bản. Tuy nhiên, ngay cả khi Tài Khoản bị xóa, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ về các giao dịch chưa hoàn tất.

7.6. Điều kiện đăng ký: Việc sử dụng Dịch Vụ và mở Tài Khoản tại GOLDEN LOTUS chỉ được thực hiện nếu Người Sử Dụng tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong Điều Khoản Dịch Vụ.

7.8. GOLDEN LOTUS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc tiết lộ thông tin đăng nhập của bạn cho người khác.

 
VIII. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

8.1. Chấm dứt quyền sử dụng: Quyền sử dụng các Dịch Vụ từ GOLDEN LOTUS đối với Người Sử Dụng sẽ tồn tại cho đến khi chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ, Hợp đồng hoặc nếu Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Điều Khoản Dịch Vụ. GOLDEN LOTUS có quyền chấm dứt việc sử dụng mà không cần thông báo khi có lý do thỏa đáng. Trong trường hợp chấm dứt, Người Sử Dụng sẽ không còn quyền sử dụng dịch vụ và GOLDEN LOTUS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu nào.

8.2. Quản lý thông tin tài khoản: Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng GOLDEN LOTUS có thể tiết lộ thông tin Tài Khoản theo yêu cầu pháp luật, lệnh của tòa án, hoặc theo quyết định của GOLDEN LOTUS khi xem đó là cần thiết. Điều này bao gồm việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ thông tin để tuân thủ pháp luật, thực thi Điều Khoản Dịch Vụ, giải quyết khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba, đáp ứng yêu cầu của Người Sử Dụng, hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an toàn của GOLDEN LOTUS, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.


IX. THANH TOÁN VÀ HỢP ĐỒNG

9.1. Việc thanh toán dịch vụ sẽ tuân thủ theo các điều khoản quy định trong hợp đồng cụ thể giữa Người Sử Dụng và GOLDEN LOTUS.

9.2. GOLDEN LOTUS có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ nếu thanh toán không được thực hiện đúng hạn.


X. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

10.1. Hành động khi vi phạm: Việc vi phạm chính sách này có thể kích động một số biện pháp bao gồm, nhưng không giới hạn các hành động sau đối với Người Sử Dụng của phần mềm quản lý bán hàng GOLDEN LOTUS:
- Hạn chế quyền sử dụng Tài Khoản
- Đỉnh chỉ và chấm dứt Tài Khoản
- Ngừng cung cấp dịch vụ
- Khởi kiện hình sự
- Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc triển khai biện pháp khẩn cấp tạm thời

10.2. Báo cáo vi phạm: Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng dịch vụ của GOLDEN LOTUS có hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ vui lòng liên hệ GOLDEN LOTUS qua hotline hoặc e-mail được cung cấp lại điều 1.


XI. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

11.1. Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại
Trong trường hợp cần đóng góp ý kiến, thắc mắc, khiếu nại, Người Sử Dụng vui long liên hệ với GOLDEN LOTUS theo phương thức sau:
- Hotline: 0288 882 1199
- E-mail: hotro@senvangsolutions.com
- Hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng: Lầu 2, số 22 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung thắc mắc, khiếu nại, GOLDEN LOTUS sẽ có thời hạn xử lý tương ứng và gửi thông báo đến Người Sử Dụng trong thời gian sớm nhất trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

11.2. Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa Người Sử Dụng và GOLDEN LOTUS, hai bên sẽ tiến hành hòa giải đàm phán với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.